News & Events

Citizens Charter
ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ - SEIP Project (ফলাফল)
ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ - SEIP Project
HSC Vocational Class Eleven Admission ,(2020-21)
HSC Vocational Class Eleven Admission ,(2019-20)
SSC Vocational Class Ten Admission-2020 (SSC Exam-2021)
SSC Vocational Class Nine Admission-2021
Citizen Chater of Maijdee Technical School & College, Noakhali
E-Tender Notice of Maijdee Technical School & College, Noakhali